საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ხორცის მწარმოებლებისთვის ტრენინგები დაიწყო

ხორცის მწარმოებლებისთვის ტრენინგები დაიწყო

/ სააგენტოს სიახლე

ამერიკულმა ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-მა და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ ფარგლებში დაიწყეს ტრენინგების ციკლი სასაკლაოების, ცოცხალი ცხოველების მომწოდებლების, ხორცის სადისტრიბუციო და გადამამუშავებელი კომპანიების წარმომადგენლებისათვის.

პროექტი მიზნად ისახავს ჰიგიენის თემაზე მათი ცოდნისა და კომპეტენციის ამაღლებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული საფრთხეები და ხორცის ბაზარზე დამკვიდრდეს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებულ ადგილობრივ რეგულაციებს, მიმოიხილავენ ხორცის საწარმოებისთვის განკუთვნილ წარმოებისა და ჰიგიენის საუკეთესო პრაქტიკებს და მსოფლიოში აღიარებულ სურსათის უვნებლობის მართვის, კერძოდ, „საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემას (HACCP), რომლის დანერგვაც, საქართველოს კანონმდებლობით, სავალდებულოა რძისა და ხორცის პროდუქტების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორებისთვის.

ტრენინგს ასევე დაესწრებიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორები, რომლებიც ახორციელებენ მონიტორინგს საწარმოებში სურსათის უვნებლობაზე. ტრენინგების ციკლში ინსპექტორების ჩართულობა უზრუნველყოფს ბიზნესოპერატორებისთვის სურსათის ჰიგიენის ძირითადი პრინციპების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე და ინსპექტირებისთვის მათ მზაობას.

ტრენინგ კურსი შეიქმნა Land O'Lakes Venture37-ის მიერ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნით, იმისათვის რომ ხელი შეეწყოს კერძო სექტორის განვითარებას და ფუნქციონირებას. ამასთან, საქართველოს კანონმდებლობით, სურსათის მწარმოებელი ბიზნესოპერატორები ვალდებულნი არიან ჩაუტარონ შესაბამისი ტრენინგი და ინსტრუქტაჟი იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც სურსათის ჰიგიენასთან აქვთ კავშირი, რათა მომხმარებლებს უსაფრთხო საკვების წარმოების გარანტია მისცენ.
5-წლიანი პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში - საქართველო“ დაფინანსებულია აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ, რომელსაც ახორციელებს Land O’Lakes Venture37-ი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან და მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით, რათა საქართველოში არსებული მსხვილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის ინდუსტრიებში სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სტანდარტები გაუმჯობესდეს.