სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ევროკომისიამ ქართულ თხილში აფლატოქსინების კონტროლის სახელმწიფო სისტემა დადებითად შეაფასა

ევროკომისიის ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის გენერალური დირექტორატის წარმომადგენლებმა (DG SANTE) 2023 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, ქართულ თხილში  აფლატოქსინების  სახელმწიფო კონტროლთან დაკავშირებით, აუდიტი განახორციელეს. სურსათის ეროვნულმა  სააგენტომ ევროკომისიის  აუდიტორებს მიაწოდა სათანადო დოკუმენტაცია  და ინფორმაცია იმ პროცედურების შესახებ, რომლებიც სახელმწოფო კონტროლის ფარგლებში ხორციელდება. წარდგენილი იყო საექსპორტოდ განკუთვნილი პროდუქციის შემოწმების სრული ჯაჭვი. სახელმწიფო კონტროლის სისტემის ეფექტიანობა ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე შეფასდა.  სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტთა ჯგუფმა, აუდიტორების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, შეიმუშავა  და წარადგინა სამოქმედო გეგმა, რომელიც დირექტორატის წარმომადგენლებმა მოიწონეს. შედეგად, ევროკომისიის  ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის გენერალურმა დირექტორატმა (DG SANTE) ქართულ თხილში აფლატოქსინების კონტროლის სახელმწიფო სისტემა დადებითად შეაფასა, რაც ხელს შეუწყობს ქართული თხილის ექსპორტს ევროპის ბაზარზე დამატებითი პროცედურებისა და შეფერხების გარეშე.

იხილეთ სრულად

ცხოველის ჯილეხით სიკვდილის შემთხვევაში მეპატრონეები სახელმწიფოსგან ფულად კომპენსაციას მიიღებენ

კომპენსაციის გადახდისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ  წესი 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა (საქართველოს მთავრობის №332 დადგენილება). კომპენსაციის მიღებას შეძლებენ ის პირები: რომელთა პირუტყვიც იდენტიფიცირებულია საყურე ნიშნით და აღრიცხულია ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მიკვლევადობის ეროვნულ სისტემაში (NAITS); რომლებსაც უარი არ აქვთ ნათქვამი ცხოველის ვაქცინაცია/რევაქცინაციაზე. ცხოველის მფლობელი/მომვლელი ვალდებულია, ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. კომპენსაცია გაიცემა ჯილეხის ლაბორატორიულად დადასტურების შემთხვევაში.კომპენსაცია არ გაიცემა თუ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში (ცხოველის ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია/რევაქცინაცია) პასუხისმგებელმა პირმა უარი განაცხადა ცხოველის ვაქცინაციაზე და არსებობს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ გაკეთებული ჩანაწერი პასუხისმგებელი პირის მხრიდან უარის განცხადების თაობაზე.კომპენსაციის ოდენობას განსაზღვრავს და გასცემს სურსათის ეროვნული სააგენტო. გადაწყვეტილებას   სააგენტოს მიერ შექმნილი კომისია იღებს, ჯილეხით ცხოველის სიკვდილის დადასტურებიდან  ერთი თვის ვადაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის  დარეკეთ ცხელ ხაზზე - 1501.კომპენსაციის ახალი წესის ამოქმედება შესაძლებელი გახდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მიკვლევადობის ეროვნულ სისტემის  (NAITS) პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ერთობლივი მუშაობის შედეგად. NAITS-ის ფინანსური მხარდამჭერები არიან შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC).დაავადება ჯილეხის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://nfa.gov.ge/Ge/AnimalDiseases/Details/2

იხილეთ სრულად

ვასილ ბასილაძემ ბრიუსელში გამართულ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ვასილ ბასილაძემ ბრიუსელში გამართულ მინისტერიალში „ბიოუსაფრთხოება და ვაქცინაცია: აუცილებელი ინსტრუმენტები ცხოველთა დაავადებების პრევენციის, კონტროლისა და აღმოფხვრისთვის“ მიიღო მონაწილეობა.  ალბერტ ბორშეტის კონგრესის ცენტრში  გამართულ კონფერენციას სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების, ევროკომისიის და სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციების     წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მონაწილეებს სიტყვით ბელგიის სოფლის მეურნეობის  მინისტრმა დევიდ კლარინვალმა  და ევროკომისარმა ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში  სტელა კირიაკიდესმა მიმართეს.კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა  ორ საშიშ  დაავადებაზე: ღორის აფრიკულ ჭირსა და მაღალპათოგენურ ფრინველის გრიპზე. „კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ცხოველთა დაავადებებთან ბრძოლის  პროცესში ისეთი პრევენციული მიდგომები, როგორიც ბიოუსაფრთხოება და ვაქცინაციაა. აღნიშნული მიდგომების  გაზიარების   მიმართულებით, საქართველო  ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანაა რეგიონში. ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე პრიორიტეტად კვლავ უახლესი  სტანდარტების  დანერგვა რჩება“, - აღნიშნა ვასილ ბასილაძემ. მინისტერიალის ფარგლებში, ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.   

იხილეთ სრულად

1-ლი იანვრიდან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების ვადები და ტარიფები იცვლება

საქართველოს მთავრობის №471 დადგენილებით, 2024 წლის 1 იანვრიდან იცვლება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების ვადები და საფასური, ცვლილება შეეხება შემდეგ მომსახურებებს:ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციისა და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის/ტრანზიტის ნებართვა;ვეტერინარული, ფიტოსანიტარიული, ჰიგიენური სერტიფიცირება;ცხოველთა საკარანტინო ვეტერინარული ზედამხედველობა;ვეტერინარული პრეპარატის, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეგისტრაცია;წყლის სასაქონლო პროდუქციისთვის კატეგორიის მინიჭება; კონსულტაცია და ა.შ.ვეტერინარული ზედამხედველობა და ვეტერინარული შემოწმების საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტის გაცემა.ახალი ტარიფები და ვადები შესაბამისობაშია მომსახურების გაწევისთვის საჭირო ადამიანურ რესურსსა და ფინანსურ დანახარჯებთან. ცვლილება ხელს შეუწყობს მომსახურებების ეფექტიანობის ზრდას და დაინტერესებულ პირთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.იმის გათვალისწინებით, რომ ხშირია მომსახურების გაწევის მოთხოვნა არასამუშაო საათებში, 1 იანვრიდან, შაბათ-კვირა ან უქმე დღეს დაემატება მომსახურების გაწევა არასამუშაო საათებში.მომსახურებების ვადები და საფასური:ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციისა და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის/ტრანზიტის ნებართვა:20 სამუშაო დღე - 50 ლარი5 სამუშაო დღე - 100 ლარი1 სამუშაო დღე - 150 ლარიფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა:20 სამუშაო დღე - 50 ლარი5 სამუშაო დღე - 100 ლარი1 სამუშაო დღე - 150 ლარი ვეტერინარული პრეპარატის რეგისტრაცია:ა) ეროვნული რეჟიმით პირველადი რეგისტრაცია:115 სამუშაო დღე - 1200 ლარი60 სამუშაო დღე - 1600 ლარიბ) ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია:35 სამუშაო დღე - 1000 ლარი20 სამუშაო დღე - 1300 ლარიწყლის სასაქონლო პროდუქციისთვის კატეგორიის მინიჭების პროცედურების განხორციელება:3 თვე - 250 ლარი2 თვე - 500 ლარი1 თვე - 1000 ლარივეტერინარული ზედამხედველობა (ვეტერინარული შემოწმების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტის გაცემა):მსხვილფეხა საქონლის ტანხორცი - 10 ლარიღორის ტანხორცი - 7 ლარიცხვრის, თხის ტანხორცი (ყველა ასაკის) - 3 ლარიკენტჩლიქიანის ტანხორცი - 7 ლარიბოცვრის, თახვის ტანხორცი - 0.15 ლარიფრინველის ტანხორცი - 0.03 ლარიტყავი, ტყავნედლეული (1 პარტია) - 50 ლარი.

იხილეთ სრულად