საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ჩვენი პარტნიორები

ფოტო

 

 

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი: “სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და სურსათის უვნებლობის სისტემის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა საქართველოში“

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ითვალისწინებს დახმარების გაწევას შემდეგი სამი მიმართულებით:  ა) კანონმდებლობის დაახლოება, ბ) ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება   გ) კანონმდებლობის აღსრულება.

Twinning project: “Ensuring further progress of SPS and food safety system in Georgia”

This Twinning project is funded by the European Union Twinning programmeThe project consists of three Components and envisages provision of support in three main areas: i) approximation of legislation, ii) strengthening of capacities and iii) enforcement of legislation.