საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

სააგენტოს უფროსი

ზურაბ ჩეკურაშვილი

ზურაბ ჩეკურაშვილი

დაიბადა 1957 წლის 26 დეკემბერს, სრულყოფილად ფლობს რუსულ, ინგლისურ და ესპანურ ენებს. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.


განათლება:

1983 წელს დაამთავრა ვ. დოკუჩაევის სახელობის ნიადაგმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის  ასპირანტურა (მოსკოვი, რუსეთი);
1979 წელს - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფი-ნიადაგმცოდნე.


სამუშაოგამოცდილება:

2016 წლის 8 აპრილიდან სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი
2014 წლის 28 ნოემბერიდან 2016 წლის 8 აპრილამდე  -სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი
2012 წლის 8 ნოემბრიდან - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი
2012 წლის 8 ნოემბრამდე - UNFAO/ENPARD-ს საქართველოს წარმომადგენელი/ექსპერტი (სოფლის მეურნეობის, სასოფლო ტერიტორიებისა და სურსათის უვნებლობის მდგომარეობის კვლევა და ანალიზი; პრიორიტეტული  მიმართულებების განსაზღვრა და რეკომენდაციების შემუშავება);
2010-2012 წ. წ. - სოფლის მეურნეობის კომპონენტის უფროსის მოადგილე;
06.2010-10.2010 წ. წ. - CNFA-Georgia, MCC/MCG – ADA Georgia - კონსულტანტი;
03.2010-05.2010 წ. წ. - CNFA-Georgia USAID – AMP, Georgia - კონსულტანტი;
10.2008-12.2009 წ. წ. - CNFA-Georgia USAID-GARRP, Georgia - აღმასრულებელი დირექტორი;
06.2006-09.2008 წ. წ.  - CNFA-Georgia MCC/MCG, ADA, Georgia - სამეწარმეო ინიციატივების კომპონენტის დირექტორი;
02.2001-05.2006 წ. წ.  - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - ევროინტეგრაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი;
საქართველოს მინერალური წყლების, ლუდის და უალკოჰოლო სასმელების მარეგულირებელი დეპარტამენტის თავმჯდომარე;
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
1993-2000 წ. წ. - ,,Claristina LTD არგენტა“ - სამეწარმეო ინიციატივების კომპონენტის დირექტორი;
1988-1992 წ. წ. - კუბის მელიორაციისა და მიწის რესურსების მართვის სამინისტრო - ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი  (კუბა, პროვინცია მატანზასი), სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და წყლის რესურსების მართვისა და მელიორაციის პროექტი;
1984-1988 წ. წ. - სამეცნიერო-ტექნიკური ინსტიტუტი - “სოიუზგიპროვოდხოზი” (რუსეთი, მოსკოვი), ექსპედიციის ხელმძღვანელი - “ციმბირის მდინარეების – ობი, ირტიში, ტობოლის წყლების შუა აზიაში გადაგდების” პროექტი;
1981- 1983 წ. წ. - ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ნიადაგებისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტის მკვლევარი და ლექტორი;
1980-1983  წ. წ. - ვ. დოკუჩაევის სახელობის ნიადაგმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (მოსკოვი, რუსეთი), ასპირანტი;
1979-1980  წ. წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია - ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ტრენინგებიდა სემინარები:

Center for Food, Rural development and the Environment (ZEL) of the German Foundation for International Development (DSE) - “Food and Nutrition Security” Programmes – Feldafing, Federal Republic of Germany, 2002;
Center for Training and Consultancy (CTC). “Project Cycle Management”, Tbilisi, Georgia, 2002-2003;
United Nations (UNHCR and UNSECOORD) - “Basic Security in the Field – Staff Safety, Health and Welfare”  (Tbilisi 2003);
United States Agency for International Development (USAID) - “International Food Safety and Quality Control System”(Michigan State University, 2004);
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) - “Training Course on Technology Foresight” (Prague, Czech Republic, 2004);
Academy of European Law (ERA) - “Recent Developments in European Food Law” (Trier, Germany, 2004).