საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

შიდა ქართლში პესტიციდების და აგროქიმიკატების 17 სარეალიზაციო ობიექტი დაჯარიმდა

შიდა ქართლში პესტიციდების და აგროქიმიკატების 17 სარეალიზაციო ობიექტი დაჯარიმდა

/ სააგენტოს სიახლე

სურსათის ეროვნული სააგენტო აგროქიმიკატების და პესტიციდების სარეალიზაციო ობიექტებს  მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამოწმებს. მიმდინარე თვეში სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა  შიდა ქართლის რეგიონში, სადაც 31 ობიექტი შემოწმდა..მათგან 17 დაჯარიმდა - 13 ბიზნესოპერატორი დაფასოების, მარკირების, რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო, ხოლო 4 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული პესტიციდების განთავსების ფაქტი, რაზეც სააგენტომ განახორციელა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ბიზნესოპერატორები 2000 ლარით დაჯარიმდნენ. მათ დაევალათ ვადაგასული ქიმიკატების ბაზრიდან ამოღება და შესაბამისი წესების დაცვით  განადგურება, რასაც  ზედამხედველობას სურსათის ეროვნული სააგენტო გაუწევს.შემოწმების შედეგები    

2019 წლის აგვისტო 

1. შპს „აგროქართლი“ (ს/კ 218045764) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქ.გორი, ცხინვალის გზ.N22. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

2. შპს „კარტლის აგროსისტემები“ (ს/კ 208168640) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. კარალეთი.-დარღვევა არ გამოვლინდა;

3. შპს „აგროტექნოპლუსი“ (ს/კ 440886604) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზ.N22. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

4. შპს „აგროშედეგი“ (ს/კ 417893907() - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. ტყვიავი - პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

5. შპს „ედემის ბაღი“ (ს/კ 417893701) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. ტყვიავი.- დარღვევა არ გამოვლინდა;

6. შპს „აგრო-კომ“ (ს/კ 404886414) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზ N8. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

7. შპს „აგრო 9“ (ს/კ 417885550) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქ. გორი, გურამიშვილის გზ.N5. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

8.   .შპს „აგროქართლი“ (ს/კ 218045764) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. შინდისი.- დარღვევა არ გამოვლინდა;

9. შპს „აგროდეპო“ (ს/კ 400134966) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი,ცხინვალის გზ. N6ა.- დარღვევა არ გამოვლინდა;

10. ი.მ. „ვლადიმერ კირთაძე“ (ს/კ 59001009650) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. მე-3 კმ. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი. დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

11. შპს „თურგე“ (ს/კ 445454883) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ.კარალეთი. ვადაგასული პესტიციდის ბაზარზე განთავსების გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 981 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად 2000 ლარით;.

12. ი.მ. „თამარ ანიაშვილი“ (ს/კ 590010927) -პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. მე-3 კმ. ვადაგასული პესტიციდის ბაზარზე განთავსების გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 981 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად 2000 ლარით;

13. შპს „აგრობესთ“ (ს/კ 417876025) -პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. ხელთუბანი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

14. შპს „აგრობესთ“ (ს/კ 417876025) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, გურამიშვილის ქ. N5. ვადაგასული პესტიციდის ბაზარზე განთავსების გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 981 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად 2000 ლარით;

15. შპს „აგრობესთ“ (ს/კ 417876025) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. მე-4 კმ. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

16. შპს „აგრობესთ“ (ს/კ 417876025) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. ბერბუკი. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

17. ი.მ. “ვეფხია მღებრიშვილი“ (ს/კ 43001003834) -პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. მ/ტ. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების,მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

18. ი.მ.“ლაშა აკოფაშვილი“ (ს/კ 59001024954) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. კარალეთი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების,მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

19. ი.მ.“ნოდარ მაზმიშვილი“ (ს/კ 59001011413) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, სოფ. შინდისი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის  შესაბამისად 200 ლარით;

20. ი.მ.“დიანა ღოლიჯაშვილი“ (ს/კ 59001002538) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. N20. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 3-ის შესაბამისად 2000 ლარით;

21. ი.მ.“ზურაბ რჩეულიშვილი“ (ს/კ 59001017377) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: გორი, ცხინვალის გზ. მე-2 კმ. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

22. შპს „აგროსერვისი ქარელი“ (ს/კ 240895983) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. ბებნისი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

23. შპს „აგროტექნოპლუსი“ (ს/კ 440886604) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. რუისი.- დარღვევა არ გამოვლინდა;

24. შპს „კარტლის აგროსისტემები“ (ს/კ 208168640) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. რუისი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

25. ი.მ.“ვეფხია მღებრიშვილი“ (ს/კ 43001003834) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. რუისი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

26. ი.მ.“ვლადიმერ თოთლაძე“ (ს/კ 43001009128) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. ჭავჭავაძის ქ. N4. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

27. ი.მ.“ზვიად აბაშიშვილი“ (ს/კ 43001003702) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქ. ქარელი, 9 აპრილის ქ. N4. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

28. ი.მ.“გიორგი შატბერაშვილი“ (ს/კ 43001006414) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: ქარელი, სოფ. ბრეთი. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოების, მარკირებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევის გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი 981 ნაწ. 1-ის შესაბამისად 200 ლარით;

29. ი.მ.“თეიმურაზ ნონიაშვილი“ (ს/კ 24001007328) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: კასპი, სოფ. გრიშაშვილის ქ. N12. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

30. შპს „ფერმერთა მომსახურების ცენტრი“ (ს/კ 432540878) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: კასპი, სააკაძის ქ. N3. - დარღვევა არ გამოვლინდა;

31. ი.მ.“ვაჟა ბერიანიძე“ (ს/კ 132555732) - პესტიციდების მაღაზია, ფაქტობრივი მისამართი: კასპი, აგრარული ბაზრის მ/ტ.- დარღვევა არ გამოვლინდა.