საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026163
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 01011048238
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: თეიმურაზ ქეშელაშვილი
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: