საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024880
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 400178794
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „კახური გემო“
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: