საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026988
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 53001016375
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: ლოლა ხმელიძე
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: