სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ჩვენი პარტნიორები

ფოტო

დაძმობილების პროექტი: „SPS და სურსათის უვნებლობის სისტემის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა საქართველოში“

,,დაძმობილების" (Twinning) პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის პროგრამის მიერ.

პროექტი სამი კომპონენტისგან შედგება და ითვალისწინებს მხარდაჭერის უზრუნველყოფას სამ ძირითად მიმართულებაში:

  • კანონმდებლობის დაახლოება;
  • შესაძლებლობების გაძლიერება;
  • კანონმდებლობის აღსრულება.

 

 

ევროკავშირი საქართველოსთვის