საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 023704
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 17001009368
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: ი.მ. ნუგზარ კიკვაძე
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: