საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

განცხადება: ბიზნესოპერატორებს შეუძლიათ სეს-ს კონსულტაციისთვის მიმართონ

განცხადება: ბიზნესოპერატორებს შეუძლიათ სეს-ს კონსულტაციისთვის მიმართონ

/ განცხადებები

მომავალი კვირიდან საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისა და რესტორნების ეკონომიკური საქმიანობის განახლებასთან დაკავშირებით, სურსათის ეროვნული
სააგენტო მზად არის, ითანამშრომლოს და კონსულტაცია გაუწიოს ბიზნესოპერატორებს უვნებლობის სტანდარტების დაცვის მიმართულებით, რათა მათი მხრიდან მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული საკანონმდებლო მოთხოვნები.

ამ მიზნით, ბიზსესსექტორს შეუძლია მიმართოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატისა და რეგიონული სამსახურების სპეციალისტებს.

ასევე, შეუფერხებელი კომუნიკაციის მიზნით მოქმედებს ცხელი ხაზი -1501.