თაფლის ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი

  ფიტოსანიტარიულ კანონმდებლობაში ცვლილებები შევიდა

მეწარმეთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ საკანონმდებლო დოკუმენტებს და იმ ცვლილებებს, რომლებიც შესულია საქართველოს მთავრობის 2010 წლის  31 დეკემბრის N429 და 2010 წლის 13 დეკემბრის N427 დადგენილებებში.

 ბიზნესოპერატორთა საყურადღებოდ! 2014 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის No198 დადგენილება "ბიოწარმოების შესახებ"

2014 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის No198 დადგენილება "ბიოწარმოების შესახებ", რომლის თანახმად, დაუშვებელია ტერმინების "ბიო", "ეკო", "ორგანული" გამოყენება იმ სურსათის/ცხოველის საკვების ეტიკეტზე/ნიშანდებაზე, რეკლამასა და კომერციულ დოკუმენტში, რომელიც შეიცავს ან მიღებულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან და რომლის წარმოება არ ხდება ბიოწარმოების წესების შესაბამისად.

სააგენტოს სიახლე

29 აგვისტო, 2014

სურსათის ეროვნული სააგენტო ურჩევს კაზრეთის მოსახლეობას, არ გამოიყენოს სასმელი წყალი

სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილმა პირებმა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთში სასმელი წყლის 4 სინჯი აიღეს. ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით დადგინდა, რომ სასმელი წყლის 2 სინჯში პესტიციდების საერთო შემცველობა აღემატება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №58 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის" მოთხოვნებს, კერძოდ:

სურსათი

26 აგვისტო, 2014

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კაფეები და რესტორანი დახურა

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს რეგიონებში რამდენიმე ობიექტი დახურა. იმერეთის რეგიონული სამმართველოს წარმომადგენლებმა კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინეს ქუთაისში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ი/მ "თამილა თევდორაძის" ხორცის სარეალიზაციო ობიექტში, საიდანაც ამოღებულია საეჭვო წარმომავლობის ხორცი.

ვეტერინარია

18 აგვისტო, 2014

სააგენტო ყირიმ-კონგოს დაავადების საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ყირიმ-კონგოს ცხელების ეპიდემიოლოგიურ კერებში - ხაშურისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის სისხლის ნიმუშები აიღო. ლაბორატორიული კვლევის შედეგი უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. პარალელურად, სააგენტოს სპეციალისტები ბორჯომის, ადიგენის, ხაშურის და გორის მუნიციპალიტეტების იმ სოფლებში, სადაც ადგილი ჰქონდა ადამიანებში ყირიმ-კონგოს დაავადების გამოვლინებას, მსხვილფეხა პირუტყვს ექტოპარაზიტებზე ამუშავებენ. შესხურების ღონისძიება ინსექტოაკარიციდი ,,ექტოსულე O-თი" მიმდინარეობს და იგი მოსახლეობისთვის უფასოა. 

მცენარეთა დაცვა

26 აგვისტო, 2014

სააგენტო მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას სწავლობს

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენართა დამცველებმა ქვეყნის ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის შესწავლა დაიწყეს. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ძირითად ზონებში GPS სისტემით მონიშნულ წერტილებში მიმდინარეობს ფერომონიანი ხაფანგების გალაგება. ფერომონიანი სქესმჭერების დაყენება მავნებლის დროული გამოვლენისა და პრევენციის საშუალებას იძლევა.

BANEREBIცხელი ხაზი: 291-91-67 (120)

ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის GEPLAC-ის მხარდაჭერით
© 2011 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო დამზადებულია ITDC-ს მიერ