ჩაის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი

,,ჩაის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის" პროექტი მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტების - ISO 6078, ISO 6079 , ISO 3720, ISO 11287, ჩაის ევროპული კომიტეტის გაიდლაინებისა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

 „ხორბლის ფქვილისა და პურის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო   საჯარო განხილვისთვის  წარმოადგენს ტექნიკური რეგლამენტის პროექტს - "პური ხორბლის ფქვილისა".

 ინფორმაცია

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმებით (DCFTA) გათვალისწინებული ვალდებულების შესახებ

სააგენტოს სიახლე

26 ნოემბერი, 2015

სურსათის ეროვნული სააგენტო სასკოლო და სკოლამდელი დაწესებულებების ინსპექტირებას განაგრძობს

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო განაგრძობს საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებისა და სკოლის ბუფეტების ინსპექტირებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მიმდინარე წლის ნოემბერში ჩატარდა 290 ინსპექტირება (გეგმური - 40 საბავშვო ბაგა-ბაღსა და 4 სკოლაში, არაგეგმური - 2 სკოლაში, გადამოწმდა 213 საბავშვო ბაგა-ბაღი და 31 სკოლის ბუფეტი).

სურსათი

29 ოქტომბერი, 2015

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ტერმინი „დიეტურის“ დარღვევით გამოყენების გამო ოთხი ბიზნესოპერატორი დააჯარიმა

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს სპეციალისტებმა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, უალკოჰოლო სასმელების დოკუმენტური შემოწმება განახორციელეს. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ეტიკეტირების წესის დარღვევის ორი შემთხვევა (ი/მ „გიორგი ნიკოლაძე", ი/მ „ელისო დევდარიანი"). კერძოდ, ეტიკეტზე მითითებული იყო დეფინიცია „დიეტური" , თუმცა მეწარმეებმა ვერ წარმოადგინეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნებართვა, რისთვისაც ისინი ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო დაჯარიმდნენ.    

ვეტერინარია

27 ნოემბერი, 2015

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია დაიწყო

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია დაიწყო. იდენტიფიკაციის პროცესი სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლსა და თბილისის შემოერთებულ სოფლებში მიმდინარეობს.

მცენარეთა დაცვა

12 ოქტომბერი, 2015

ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და არარეგისტრირებული ქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტები შემცირდა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტი მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად აწარმოებს ბაზარზე განთავსებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლს. გამკაცრებული კონტროლის შედეგად მიმდინარე წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და არარეგისტრირებული ქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტები.

BANEREBI
ცხელი ხაზი: 2 91 91 68 (3070,3069,3067,3068)

ვებგვერდი შეიქმნა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის GEPLAC-ის მხარდაჭერით
© 2011 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო დამზადებულია ITDC-ს მიერ