ცხელი ხაზი
ონლაინ დახმარება
მოგვწერეთ

მოკლედ

  • 14/02/2020 ვეტპრეპარატების რეესტრი
  • 13/02/2020 ვეტერინარული და ცხოველთა ჭერის რეესტრი
  • 05/02/2020 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საზღვარგარეთ ინსპექტირებულ საწარმოთა...
  • 23/12/2019 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საზღვარგარეთ ინსპექტირებული...
  • 24/10/2019 ტრენინგი აგრონომებისათვის!
  • 07/10/2019 აბაშაში ფერმერებს სიმინდის უხვი და ხარისხიანი მოსავალი აქვთ