საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე ფუნქციონირება აკრძალულია

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის თანახმად, პირი, რომლის საქმიანობა უკავშირდება სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, მცენარის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატის, პესტიციდის, აგროქიმიკატის წარმოებას, პირველად წარმოებას, გადამუშავებას, დისტრიბუციას, აგრეთვე ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მომსახურებას, ვალდებულია განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობის რეგისტრაცია ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, რისთვისაც უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. რეგისტრაციის ვადა არის 1 წელი, რეგისტრაციის მომენტიდან. აღნიშნული ვადის გასვლა იწვევს რეგისტრაციის გაუქმებას.რეგისტრაციის გარეშე ბიზნესოპერატორის საქმიანობა აკრძალულია და იწვევს მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ბიზნესოპერატორის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით და საქმიანობის შეჩერებას, სხვა ბიზნესოპერატორის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით და საქმიანობის შეჩერებას.

იხილეთ სრულად

განცხადება: ბიზნესოპერატორებს შეუძლიათ სეს-ს კონსულტაციისთვის მიმართონ

მომავალი კვირიდან საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისა და რესტორნების ეკონომიკური საქმიანობის განახლებასთან დაკავშირებით, სურსათის ეროვნულისააგენტო მზად არის, ითანამშრომლოს და კონსულტაცია გაუწიოს ბიზნესოპერატორებს უვნებლობის სტანდარტების დაცვის მიმართულებით, რათა მათი მხრიდან მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული საკანონმდებლო მოთხოვნები.ამ მიზნით, ბიზსესსექტორს შეუძლია მიმართოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატისა და რეგიონული სამსახურების სპეციალისტებს.ასევე, შეუფერხებელი კომუნიკაციის მიზნით მოქმედებს ცხელი ხაზი -1501.

იხილეთ სრულად

ფიტოსანიტარიული შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტო USAID-დის მხარდაჭერით ახალ პროეწტს განახორციელებს

სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა, ზურაბ ჩეკურაშვილმა და USAID საქართველოს მისიის დირექტორმა, პიტერ ვიბლერმა,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციის მხარდაჭერის მიზნით, ხელი მოაწერეს შეთანხმებას  პროექტის - „მცენარეთა დაცვის სისტემის ინიციატივა“ - განხორციელების შესახებ. ამ ინიციატივის ფარგლებში, USAID-სთან თანამშრომლობა საქართველოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ხელს შეუწყობს წარმატებით დაგეგმოს და განახორციელოს მცენარეთა დაცვის სტრატეგია, რაც ფერმერებს  საერთაშორისო სერტიფიკატების მიღებასა და ქართული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე გატანაში დაეხმარება.USAID-ის მისიის დირექტორმა, პიტერ ვიბლერმა, ხაზი გაუსვა ამერიკა-საქართველოს პარტნიორობის მნიშვნელობას სოფლის მეურნეობის სექტორში: „ეს პარტნიორობა სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უწყობს ხელს USAID საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის რეფორმირებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობა უფრო მეტ მაღალხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს და ზრდის სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლებს. ეს კი, აძლიერებს ეკონომიკას და ხელს უწყობს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე“.„საქართველოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აქვთ  თანამაშრომლობის  წარმატებული მაგალითი  აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის პროგრამის განხორციელებაში, რისთვისაც მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის შემდგომი ეტაპი, რომლის მიზანიც მავნებლებთან ბრძოლის ინტეგრირებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაა, რაც ხელს შეუწყობს რისკების ეფექტიანად მართვას, წამყვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვას მავნებლებისგან და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილებას“- განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა, ზურაბ ჩეკურაშვილმა.პროექტი „მცენარეთა დაცვის სისტემის ინიციატივა“ გააძლიერებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიულ შესაძლებლობებს მცენარეთა მავნებლებისგან გამოწვეული რისკების ანალიზისა და მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით.USAID-ის საქმიანობის შესახებ საქართველოში: ამერიკის მთავრობის განვითარების სააგენტო USAID ხელს უწყობს საქართველოს გახდეს ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს უნარი დამოუკიდებლად  დააფინანსოს, დაგეგმოს და განახორციელოს ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო პროგრამები. 1992 წლიდან USAID საქართველოში ხელს უწყობს ქვეყნის გარდაქმნას დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, რომელიც ინტეგრირებული იქნება დასავლურ პოლიტიკურ, უსაფრთხოების და ეკონომიკურ ინსტიტუტებში. USAID-ის 35-ზე მეტი პროგრამა ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, დემოკრატიული მმართველობის განვითარებას, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და სოციალურ ინკლუზიას.მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს გვერდს: https://www.usaid.gov/georgia 

იხილეთ სრულად

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული ვეტერინარული ღონისძიებები

სურსათის ეროვნული სააგენტო, ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნების მიზნით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ცხოველთა უფასო ვაქცინაციას და მონიტორინგს შემდეგ დაავადებებზე: თურქული, ჯილეხი, ცოფი, ცხვრის და თხის ყვავილი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ნოდულარული დერმატიტი, ბრუცელოზი; ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების საწინააღმდეგოდ მუშავდება პირუტყვი და მათი სადგომები. პარალელურად, მიმდინარეობს ბრუცელოზის, თურქულის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის და ცოფის სერომონიტორინგი (სისხლის ნიმუშების კვლევა), ტუბერკულოზზე კვლევა დაავადების თავიდან აცილების მიზნით. ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 7 ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტი, სადაც უსასყიდლოდ ხდება მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის დამუშავება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგოდ.შინაურ ბინადარ ცხოველებში ცოფის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ყოველწლიურად იცრება 300 000 სულამდე ძაღლი და კატა.სააგენტოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ბოლო წლებში ცოფის გამოვლინება ცხოველებში 63 %-ით არის შემცირებული, რაც ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამაც ასახა შეფასებებში ( https://rr-europe.oie.int/.../rabies-control-in-georgia/... ) გასულ წელს, წინასწარი მონაცემებით, ცოფის საწინააღმდეგოდ ვაქცინირებულია 277 456 სული ძაღლი და კატა, ხოლო ინფექციის კერებში იძულებით აიცრა 10 180 სული ამთვისებელი ცხოველი.საქართველო, როგორც ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) წევრი ქვეყანა, აქტიურად თანამშრომლობს ორგანიზაციასთან დაავადებების გავრცელებისა და ახალი შტამების გამოვლენის საკითხებში. სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ახორციელებს ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების რეკომენდაციებით, რის შედეგადაც ქვეყანაში შენარჩუნებულია სტაბილური ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა, კერძოდ, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სხვადასხვა ზოონოზური დაავადებების გამოვლინების მაჩვენებელი ცხოველებში და, შესაბამისად, ადამიანებშიც.#ვეტერინარია#OIE

იხილეთ სრულად