საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026188
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,ჯი პი პი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405269766
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026234
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,ჭრელი საცხობი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406325418
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025879
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,შაურმის სახლი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406276630
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025734
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,სამთა ტკბილისი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 405277267
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026190
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,პელმენიონი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 400298192
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026201
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,მიგ თრეველი"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 404499495
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025758
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,კოხტა"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 431177825
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025755
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს ,,ილჯორჯია"
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 419984761
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად