საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025399
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს “STL-PAK”
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 404927362
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025398
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს “GEO-UKRAVIT”
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406065225
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026125
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: მაია ხურცილავა
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 62001024960
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025817
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: იასინ კურბანოვი
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 01024001755
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024408
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: ემზარი გავაშელიშვილი
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 34001009025
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024928
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: გელა ქურციკიძე
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 01022000136
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 023704
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: ი.მ. ნუგზარ კიკვაძე
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 17001009368
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026089
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: ლალი ხელაშვილი-ვაშაკიძე
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 01015022270
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად