საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025830
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ეგო“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 406321163
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025773
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ბეგერმი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 205295429
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026163
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: თეიმურაზ ქეშელაშვილი
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 01011048238
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024239
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ანასტასია“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 412694017
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 023995
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ტანდემი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 202440466
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024780
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ტანდემი“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 202440466
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 024880
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „კახური გემო“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 400178794
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად
საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 025366
შედგენის თარიღი:
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: შპს „ზღვის სამოთხე“
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 415599114
გამოქვეყნების თარიღი:
იხილეთ სრულად