საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საჯარიმო ქვითრები

საჯარიმო ქვითრის ნომერი: 026125
შედგენის თარიღი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი: 62001024960
სამართალდამრღვევის დასახელება / სახელი, გვარი: მაია ხურცილავა
გამოქვეყნების თარიღი:
ჩაბარებულად ჩათვლის თარიღი:
იძულებით აღსრულებაში გადაცემის თარიღი: