საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

პირველადი წარმოების კონტროლი

* პირველადი წარმოების ობიექტების კონტროლს სეს-ი  საქართველოს მთავრობის №173 დადგენილების შესაბამისად  ახორციელებს. იხილეთ ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნების შეფასების აქტების და  ჩანაწერების წარმოების შაბლონები