საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სურსათის ეროვნული სააგენტო

მენიუ

საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტები საჯარო განხილვებისათვის

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ფიჭვის მერქნის ნემატოდის Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.  ქვეყანაში გავრცელების პრევენციის მიზნით საგანგებო ზომების დამტკიცების  თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი მომზადებულია, COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 26 September 2012 on emergency measures to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) (notified under document C(2012) 6543) (2012/535/EU) შესაბამისად.

👤 საკონტაქტო პირი: მაია ბერუაშვილი

📩 ელექტრონული ფოსტა: maia.beruashvili@mepa.gov.ge

☎ ტელეფონი: 595530194

🕒 განხილვის პერიოდი:

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სფეროში კრიზისული მდგომარეობის მართვის ზოგადი გეგმა

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მოკვლისას ცხოველთა დაცვის  წესი დამტკიცების შესახებ

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - საკონტროლო პუნქტის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ტრანსპორტირებისა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციების დროს ცხოველთა დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მეკვერცხული მიმართულების საწარმოს ავტორიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - მეხორცული ქათმის  მინიმალური დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ

8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - ფერმერული მიზნით შენახული ცხოველების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ