ნიმუშების კვლევის შედეგები

2019 წელი

წითელი წიწაკის (დაფქული, დამსხვრეული) კვლევის შედეგები

ნაყინის კვლევის შედეგები (2019)

"გალინა ბლანკას" ბულიონის კუბების კვლევა ტყვიის შემცველობაზე (2019.04)

 პესტიციდების კვლევის შედეგები ხილსა და ბოსტნეულში 

2018 წელი

მონიტორინგის შედეგები

შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №581 დადგენილების - „სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად, სურსათის გარკვეულ სახეობებში salmonella, Listeria monocytogenes,  Staphylococcus-ის ენტეროტოქსინის და ჰისტამინის კვლევისას, სურსათის პარტიიდან აღებულ უნდა იქნეს ერთი დასახელების  სურსათის 5, 9 ან 10 ნიმუში.


 


 2017 წელი

ხორცის სახეობრივი კვლევის შედეგები ( .03.17-12.17)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კვერცხის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაყინის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სუნელის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

წყლის მონიტორინგის შედეგები

2016 წელი

2016 წლის მონიტორინგის შედეგები

წყლის მონიტორინგის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის #1973 განკარგულების ფარგლებში 2015 -2017 წლებში ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული კვლევაშედეგები 


2014 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 2140 სარეალიზაციო ობიექტში, აქედან 617 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი. აღნიშნულის გამო სააგენტოს უფლებამოსილი პირების ზედამხედველობით განადგურდა: ხორცი - 4285,225 კგ. ხორცი და ხორცპროდუქტები - 2147,546 კგ.  სხვა მყარი სურსათი -  2707,977 კგ. თხევადი სურსათი - 1177,195 ლ.  სასურსათო კვერცხი - 4465 ცალი.

ვრცლად

2013 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 1400 სარეალიზაციო ობიექტში.  აქედან 849 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი.

ვრცლად