ნიმუშების კვლევის შედეგები

2019 წელი

ნაყინის კვლევის შედეგები (2019)

"გალინა ბლანკას" ბულიონის კუბების კვლევა ტყვიის შემცველობაზე (2019.04)

 პესტიციდების კვლევის შედეგები ხილსა და ბოსტნეულში 

2018 წელი

მონიტორინგის შედეგები

შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №581 დადგენილების - „სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად, სურსათის გარკვეულ სახეობებში salmonella, Listeria monocytogenes,  Staphylococcus-ის ენტეროტოქსინის და ჰისტამინის კვლევისას, სურსათის პარტიიდან აღებულ უნდა იქნეს ერთი დასახელების  სურსათის 5, 9 ან 10 ნიმუში.


 


 2017 წელი

ხორცის სახეობრივი კვლევის შედეგები ( .03.17-12.17)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კვერცხის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაყინის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სუნელის კვლევის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

წყლის მონიტორინგის შედეგები

2016 წელი

2016 წლის მონიტორინგის შედეგები

წყლის მონიტორინგის შედეგები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის #1973 განკარგულების ფარგლებში 2015 -2017 წლებში ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული კვლევაშედეგები 


2014 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 2140 სარეალიზაციო ობიექტში, აქედან 617 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი. აღნიშნულის გამო სააგენტოს უფლებამოსილი პირების ზედამხედველობით განადგურდა: ხორცი - 4285,225 კგ. ხორცი და ხორცპროდუქტები - 2147,546 კგ.  სხვა მყარი სურსათი -  2707,977 კგ. თხევადი სურსათი - 1177,195 ლ.  სასურსათო კვერცხი - 4465 ცალი.

ვრცლად

2013 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 1400 სარეალიზაციო ობიექტში.  აქედან 849 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი.

ვრცლად