ნიმუშის აღება

 

სურსათის ეროვნული სააგენტო ხორცის სახეობრივ კვლევას 2017 წელს მარტიდან  ახორციელებს

ხორცის სახეობრივი კვლევის შედეგები( .03.17-12.17)2013 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 1400 სარეალიზაციო ობიექტში.  აქედან 849 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი.

ვრცლად


2014 წლის სურსათის მონიტორინგი - დოკუმენტური შემოწმება

ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სახის დარღვევების გამოვლენის მიზნით, მონიტორინგი-დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა სურსათის 2140 სარეალიზაციო ობიექტში, აქედან 617 შემთხვევაში გამოვლინდა ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტი. აღნიშნულის გამო სააგენტოს უფლებამოსილი პირების ზედამხედველობით განადგურდა: ხორცი - 4285,225 კგ. ხორცი და ხორცპროდუქტები - 2147,546 კგ.  სხვა მყარი სურსათი -  2707,977 კგ. თხევადი სურსათი - 1177,195 ლ.  სასურსათო კვერცხი - 4465 ცალი.

ვრცლად