ინსპექტირების შედეგები

2014 წელს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგები

საქართველოს მასშტაბით სულ განხორციელდა  5184  ინსპექტირება გეგმური ინსპექტირება განხორციელდა  2133 ბიზნესოპერატორთან არაგეგმური ინსპექტირება ჩატარდა 627 ბიზნესოპერატორთან გადამოწმდა 2424 ბიზნესოპერატორი. ვრცლად


2013 წელს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგები

სურსათისა და ცხოველის საკვების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და თბილისის სამმართველოს მიერ  გაწეული საქმიანობის შედეგები, 2013  წელს გეგმური ინსპექტირება განხორციელდა 710 ბიზნესოპერატორთან. პროფილის მიხედვით შემოწმებული იქნა. ვრცლად