ურსათის ეროვნულ სააგენტოში ხარისხის მართვის სისტემის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამაზე იმსჯელეს

სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ხარისხის მართვის სისტემის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამაზე იმსჯელეს.

შეხვედრაზე, რომელსაც „Précon Food Management B.V“–ისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ,
სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურა, ფუნქციები და მიმართულებები განიხილეს.

მოწვეულმა სტუმრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია ხარისხის მენეჯმენტის აუცილებლობასა და სარგებლიანობაზე ISO 9001 სტანდარტის ფარგლებში.

პროექტის მიმდინარეობისას დაგეგმილია სამუშაო შეხვედრები,რომელიც 2019 წელსაც გაგრძელდება.