ცენტრალური ოფისი

მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი #6, 0159

ცხელი ხაზი:1501

ტელეფონი: + 995(32) 291 91 68
ნებართვების შესახებ: + 995(32) 291 91 68 (3151) 

ფაქსი: + 995(32) 291 91 65

მოგვწერეთ: info@nfa.gov.ge