თვის ანგარიშები

 

2019 წელი

 სახელმწიფო კონტროლის III კვარტლის (ივლისი - სექტემბერი) შედეგები

ინსპექტირება 

ზედამხედველობა

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი

 

 

 სახელმწიფო კონტროლის II კვარტლის (აპრილი - ივნისი) შედეგები

 

ინსპექტირება

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

მონიტორინგი
 
ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლი
 
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი 
 
 

 სახელმწიფო კონტროლის I კვარტლის (იანვარი-მარტი) შედეგები

 

ინსპექტირება

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული კონტროლის შედეგები2018 წელი

 სახელმწიფო კონტროლის I კვარტლის (იანვარი-მარტი) შედეგები

ინსპექტირება

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლი

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი

 

სახელმწიფო კონტროლის II კვარტლის (აპრილი - ივნისი) შედეგები 

ინსპექტირება

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლი

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი


 

სახელმწიფო კონტროლის III კვარტლის (ივლისი - სექტემბერი) შედეგები 

 

ინსპექტირება

მონიტორინგი

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლი

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი


2017 წელი

სახელმწიფო კონტროლის (სექტემბერი  დეკემბერი) შედეგები

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი

ინსპექტირება

ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული პრეპარატების კონტროლი

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი

 

სახელმწიფო კონტროლის (ივნისი - აგვისტო) შედეგები

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი

პესტიციდები და აგროქიმიკატები

ვეტკონტროლის შედეგები

სურსათი დოკუმენტური შემოწმება თბილისი 

სურსათი დოკუმენტური შემოწმება რეგიონები

სურსათი ინსპექტირება

სურსათი ინსპექტირება რეგიონები

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები აგვისტო (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები რეგიონები -აგვისტო

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივლისი (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივლისი (რეგიონები)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივნისი (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივნისი (რეგიონები)

2017 წლის ივნისი-აგვისტო - მონიტორინგის შედეგები

2017 წლის ივნისი-აგვისტო - არაკრიტიკული შეუსაბამობები

 


2017


იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

 


2016


იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი