თვის ანგარიშები

სახელმწიფო კონტროლის (2017 წლის ივნისი - აგვისტო) შედეგები

 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლი

პესტიციდები და აგროქიმიკატები

ვეტკონტროლის შედეგები

სურსათი დოკუმენტური შემოწმება თბილისი 

სურსათი დოკუმენტური შემოწმება რეგიონები

სურსათი ინსპექტირება

სურსათი ინსპექტირება რეგიონები

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები აგვისტო (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები რეგიონები -აგვისტო

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივლისი (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივლისი (რეგიონები)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივნისი (თბილისი)

სურსათი კრიტიკული შეუსაბამობები ივნისი (რეგიონები)

2017 წლის ივნისი-აგვისტო - მონიტორინგის შედეგები

2017 წლის ივნისი-აგვისტო - არაკრიტიკული შეუსაბამობები

 

სახელმწიფო კონტროლის (2017 წლის სექტემბერი  დეკემბერი) შედეგები

 

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი

 ინსპექტირება

 ზედამხედველობა

დოკუმენტური შემოწმება

ვეტერინარული კონტროლის შედეგები

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლის შედეგები


2017


 

იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

 


2016


 

იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი