ცხელი ხაზი
ონლაინ დახმარება
მოგვწერეთ
26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი დამსაქმებელი: სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი დამსაქმებელი:...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი

 თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს მთავარი...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს ბუღალტერი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს ბუღალტერი დამსაქმებელი:...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო და საბუღალტრო სამმართველოს უფროსი...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დამსაქმებელი: სსიპ...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტ

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დამსაქმებელი:...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი დამსაქმებელი:...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის უფროსი

თანამდებობის დასახელება: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის უფროსი დამსაქმებელი:...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 თანამდებობის დასახელება: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის ინფორმაციული...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

თანამდებობის სრული დასახელება : საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის ინფორმაციული...

26 ნოემბერი, 2013 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

თანამდებობის დასახელება:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის და  ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამეტის...