დემნა ხელაია

დემნა ხელაია

დაიბადა 1954 წლის 30 აპრილს

განათლება
1979-1984 - მოსკოვის ვეტერინარული აკადემია, რუსეთის ფედერაცია, სავეტერინარო, დოქტორი
1972-1977 - საქართველოს ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველო, ვეტერინარი, მაგისტრთან გათანაბრებული


სამუშაო გამოცდილება
2017 წლის 9 თებერვლიდან სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე
2016.05 – 2017.02 - სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი.
2015.09 - 2015.12 - სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის რისკის მართვისა და კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი
2015.01 – 2015.09 - სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2013.09 - 2015.01 სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსი
2011.11 - 2013.09 - სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2010.11 - 2011.11 - სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის ცხოველური წარმოშობის სურსათის სამმართველოს უფროსი
2006.05 - 2010.11 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება -სურსათის უვნებლიობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ვეტერინარული ზედამხედველობის დეპარტამენტის ვეტერინარულ-სანიტარული ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი
1996.07 - 2006.05 - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტის ვეტერინარულ-სანიტარიული ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი
1996.07-1990.11 - საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი, პრორექტორი სამეცნიერო ნაწილში
1984.04 -1990.11 - საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი

პროფესიული ტრენინგები

02.2013-02.2013 - CBA-G - რისკზე დაფუძნებული ინსპექტირება სასაკლაოებზე
01.2013-01.2013 - CBA-G- თევზის პროდუქტების ინსპექტირება ევროკავშირში
10.2012-10.2012 - CBA-G - რისკზე დაფუძნებული თევიზ პროდუქტების ინსპექტირება
05.2011-06.2011- GEPLAK VII - სასწავლო კურსი სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთათვის მენეჯმენტისა და ეკონომიკის საკითხებში
01.2007-01.2007 -USAID/AGVANTAGE - ფრინველის გრიპთან ბრძოლის საკითხები
ნაშრომები და პუბლიკაციები

2013 წელი - ვეტერინარია, თევზისა და თევზის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა
2012 წელი - ვეტერინარია, რძის წარმოებისა და გადამუშავების ჰიგიენა, პრაქტიკული რეკომენდაციები
2012 წელი - ვეტერინარია, საქართველოში გავრცელებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ზოგიერთი ინფექციური დაავადებები
2009 წელი - ვეტერინარია, ცხოველების დაკვლის ორგანიზაცია და ვეტერინარულ-სანიტარიული ზედამხედველობა
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი